----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :December 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   30.1F  00.2mph  13.8mph  0.00in.    32.0F    25.3F   094%   30.114 in.   278 ( W ) 005.3miles  20.8F  00:00  0.0  74.0  0.0  
 02   26.0F  00.0mph  04.6mph  0.01in.    30.4F    23.9F   087%   30.271 in.   316 ( NW) 000.9miles  20.6F  00:00  0.0  167.0  0.8  
 03   27.0F  00.0mph  03.5mph  0.00in.    32.5F    23.8F   088%   30.263 in.   295 (WNW) 000.4miles  23.8F  00:12  0.0  265.0  0.9  
 04   28.5F  01.4mph  16.1mph  0.07in.    36.0F    22.0F   082%   30.420 in.   185 ( S ) 032.7miles  15.7F  06:42  0.0  469.0  1.2  
 05   31.6F  06.7mph  25.3mph  0.23in.    37.7F    25.5F   090%   30.103 in.   158 (SSE) 161.5miles  11.6F  00:00  0.0  53.0  0.0  
 06   31.1F  01.2mph  19.6mph  0.20in.    40.8F    26.7F   080%   29.754 in.   226 ( SW) 028.3miles  17.2F  02:12  0.0  629.0  1.3  
 07   24.4F  00.7mph  15.0mph  0.00in.    27.2F    20.7F   086%   29.805 in.   243 (WSW) 017.3miles  12.4F  00:00  0.0  90.0  0.0  
 08   21.2F  00.8mph  12.7mph  0.00in.    26.6F    17.2F   085%   29.924 in.   211 (SSW) 019.7miles  11.0F  00:54  0.0  675.0  1.2  
 09   21.2F  00.3mph  11.5mph  0.00in.    26.3F    16.3F   087%   29.894 in.   168 (SSE) 007.9miles  13.5F  00:00  0.0  216.0  0.7  
 10   20.0F  00.5mph  15.0mph  0.00in.    23.8F    14.7F   091%   29.703 in.   193 (SSW) 010.9miles  05.0F  00:00  0.0  113.0  0.0  
Growing degrees days :0.0 GDD
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of December 2017
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 26.1F
 Average humidity    = 87%
 Average dewpoint    = 22.7F
 Average barometer    = 30.027 in.
 Average windspeed    = 1.2 mph
 Average gustspeed    = 2.5 mph
 Average direction    = 193 (SSW)
 Rainfall for month   = 0.510 in.
 Rainfall for year    = 44.819 in.
 Maximum rain per minute = 0.060 in on day 05 at time 23:02
 Maximum temperature   = 40.8F on day 06 at time 01:57
 Minimum temperature   = 14.7F on day 10 at time 20:21
 Maximum humidity    = 100% on day 08 at time 06:53
 Minimum humidity    = 59% on day 04 at time 14:48
 Maximum dewpoint    = 40.0F on day 06 at time 01:57
 Minimum dewpoint    = 12.3F on day 10 at time 19:45
 Maximum pressure    = 30.48 in. on day 04 at time 09:52
 Minimum pressure    = 29.61 in. on day 10 at time 04:49
 Maximum windspeed    = 15.0 mph from 137( SE) on day 05 at time 03:53
 Maximum gust speed   = 25.3 mph from 135( SE) on day 05 at time 09:48
 Maximum heat index   = 40.8F on day 06 at time 01:57
 Avg daily max temp :31.3F
 Avg daily min temp :21.6F
 Total windrun = 285.0miles
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,74.0 W/m ,0.0 uv
 02 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,167.0 W/m ,0.8 uv
 03 00:12hrs ,ET :0.008 in. ,265.0 W/m ,0.9 uv
 04 06:42hrs ,ET :0.016 in. ,469.0 W/m ,1.2 uv
 05 00:00hrs ,ET :0.016 in. ,53.0 W/m ,0.0 uv
 06 02:12hrs ,ET :0.020 in. ,629.0 W/m ,1.3 uv
 07 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,90.0 W/m ,0.0 uv
 08 00:54hrs ,ET :0.008 in. ,675.0 W/m ,1.2 uv
 09 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,216.0 W/m ,0.7 uv
 10 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,113.0 W/m ,0.0 uv
 11 00:00hrs ,ET :0.000 in. ,640.0 W/m ,2.0 uv
 12 01:00hrs ,ET :0.012 in. ,686.0 W/m ,2.1 uv
 13 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,534.0 W/m ,1.5 uv
 14 07:24hrs ,ET :0.024 in. ,246.0 W/m ,1.1 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,541.0 W/m ,1.9 uv
 16 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,121.0 W/m ,0.6 uv
 17 00:24hrs ,ET :0.016 in. ,23.0 W/m ,0.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.016 in. ,459.0 W/m ,0.0 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,47.0 W/m ,0.0 uv
 20 05:42hrs ,ET :0.024 in. ,149.0 W/m ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,552.0 W/m ,1.6 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,97.0 W/m ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,276.0 W/m ,0.5 uv
 24 04:24hrs ,ET :0.028 in. ,67.0 W/m ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.008 in. ,497.0 W/m ,1.7 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.004 in. ,121.0 W/m ,0.0 uv
 27 00:24hrs ,ET :0.012 in. ,120.0 W/m ,0.0 uv
 28 00:12hrs ,ET :0.012 in. ,306.0 W/m ,0.0 uv
 29 06:00hrs ,ET :0.024 in. ,343.0 W/m ,1.4 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.000 in. ,543.0 W/m ,1.6 uv
 Sunshine hours month to date= 09:59 hrs
 Sunshine hours year to date= 1035:39 hrs
 Frost days= 10
 Ice days= 6
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 00.01 in. on day 2
 00.07 in. on day 4
 00.23 in. on day 5
 00.20 in. on day 6